Το διαβητικό πόδι μάστιγα για την κοινωνία και τα συστήματα υγείας!!!