Καρδιακή ανεπάρκεια: Η διατροφή που μειώνει τον κίνδυνο κατά 41%