Η σούπα του Ιπποκράτη – Ένα φάρμακο που έρχεται από την αρχαιότητα