Επίσκεψη στο χωριό – Οι κίνδυνοι για τα παιδιά της πόλης