Μεσογειακή διατροφή: Ποιες σοβαρές παθήσεις προλαμβάνει