Φιάσκο με το νέο σύστημα επισκέψεων του ΕΟΠΥΥ – Έξω φρενών οι συμβεβλημένοι γιατροί

Φιάσκο με το νέο σύστημα επισκέψεων του ΕΟΠΥΥ – Έξω φρενών οι συμβεβλημένοι γιατροί

Την απόσυρση της εγκυκλίου για το νέο σύστημα επισκέψεων, που τέθηκε σε ισχύ από τη Δευτέρα, 2 Οκτωβρίου, σε συμβεβλημένους με τον ΕΟΠΥΥ γιατρούς, ζητεί η Ενωση Ιατρών ΕΟΠΥΥ (ΕΝΙ-ΕΟΠΥΥ).

Συγκεκριμένα σημειώνουν μεταξύ άλλων στη σχετική ανακοίνωσή τους:

Σύμφωνα με την υπ’ Αρ. Πρωτ.: ΔΒ3 / ΟΙΚ. 35399/ 22-8-2017, υπογεγραμμένη από εσάς ανακοίνωση του ΕΟΠΥΥ καθορίζεται ως μέσος ημερήσιος αριθμός επισκέψεων των ασφ/νων του ΕΟΠΥΥ στους συμβεβλημένους με τον Οργανισμό ιατρούς, οι είκοσι (20) επισκέψεις. Επίσης, ως μέγιστος εβδομαδιαίος αριθμός οι εκατό (100) επισκέψεις. Με χρήση των ελαχίστων γνώσεων στατιστικής, αυτό σημαίνει ότι δεν υπάρχει ημερήσιο μέγιστο όριο, αρκεί στις 5 εργάσιμες ημέρες ο αριθμός να μην ξεπερνά τους 100, οπότε ο ανώτατος μέσος όρος θα είναι 100/5=20 ημερησίως.

Παρά την τροποποιημένη οδηγία σας όμως, αρκετοί ιατροί βρέθηκαν στην δυσάρεστη θέση να μην μπορούν να καταχωρήσουν επισκέψεις πέραν της 20ης και να μην τις αποζημιωθούν τελικά. Επισκέψεις για τις οποίες αφιέρωσαν χρόνο και προσοχή για τον ασφαλισμένο που τους εμπιστεύθηκε, όπως οι ιατροί εμπιστεύθηκαν εσάς και όλη τη διοίκηση του ΕΟΠΥΥ για τις οδηγίες που εξέδωσε.

Δε θα μείνουμε τόσο στην προχειρότητα με την οποία ο ΕΟΠΥΥ χειρίστηκε το θέμα δήλωσης ωραρίου χθες, με τα ατελείωτα προβλήματα που δημιούργησε μεσούσης της εργάσιμης ημέρας. Θα επιμείνουμε όμως στο θέμα μη τήρησης από την πλευρά σας μιας τόσο απλής και σαφούς οδηγίας περί μέσου όρου ημερησίων επισκέψεων.

Κάτι που συνιστά ασυνέπεια λόγων (γραπτών) και έργων ή, στη χειρότερη περίπτωση, αδυναμία αντίληψης από πλευράς των συνεργατών σας των οδηγιών που δημοσιεύετε. Σε κάθε περίπτωση οι έχοντες θέσεις ευθύνης, θα πρέπει και να την αναλαμβάνουν.

Θερμή παράκληση προς όλη τη διοίκηση του ΕΟΠΥΥ : Διορθώστε και αυτό το φιάσκο όσο είναι νωρίς… Εάν δεν αποσύρετε άμεσα την εγκύκλιο, με δική σας ευθύνη, θα είναι αδύνατη εφεξής η απρόσκοπτη εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων μέσα από τη σύμβαση.

keywords ,