Σχολικοί ιατροί αρνούνται να εμβολιάσουν παιδιά, επειδή καθίστανται υπεύθυνοι (vid)

Σχολικοί ιατροί αρνούνται να εμβολιάσουν παιδιά, επειδή καθίστανται υπεύθυνοι  (vid)

Στην κοινωνία μας υπάρχει μια γενική τάση προς υποχρεωτικούς εμβολιασμούς.

Αποτελεί όμως πράγματι αποστολή του κράτους, η πρόβλεψη τέτοιων εξαναγκαστικών ιατρικών μέτρων προς τους πολίτες;

Στην Αυστρία υπάρχει έξαψη προς τερματισμό των εμβολιασμών. Παρακολουθήστε το γιατί οι ιατροί σε μερικά σχολεία της Βιέννης, αρνούνται πλέον να εμβολιάσουν παιδιά.

Πηγή (στην οποία, μεταξύ άλλων, υπάρχει κρατικό έγγραφο προς γονείς, το οποίο αναφέρει το εξής: “Η διενέργεια εμβολιασμών, όπως είχε καθιερωθεί στο σχολείο, δεν προβλέπεται πλέον.”)

(Όλο το παραπάνω κείμενο πάρθηκε από την περιγραφή του πρωτότυπου βίντεο)

keywords