Διαβήτης: Σοκ από τις συνέπειες στην στοματική υγεία των ασθενών