Το αντικαρκινικό τρόφιμο που έχει περισσότερο ασβέστιο από το γάλα